Има ли камагра в аптеките

Задължителна е и информацията за органите, осъществява­щи контрол върху дейността, както и линковете към интернет страниците на Изпълнителната агенция по лекарствата и Българския фармацевтичен съюз.Именно лекарствената агенция е задължена да води специален регистър на онлайн аптеките.В най-добрия случай във фалшификатите няма нищо, но често са натъпкани с опасни или в прекомерни дози активни вещества, които вдигат кръвното, удрят сърцето, увреждат черния дроб и могат да причинят сериозни здравословни проблеми, дори смърт.Първо – вижте фирмата производител, информирайте се за други нейни продукти.Организирано бе и досъдебно производство, което потъна някъде в бумащината на правораздавателната ни система.След символичните санкции си заработи на пълни обороти и продава необезпокояван и до днес.Сайтът търгува само с регистрирани клиенти, обратната връзка е писмена чрез имейл или скайп, като телефони за контакти и адрес не са посочени.

има ли камагра в аптеките-10има ли камагра в аптеките-10има ли камагра в аптеките-37има ли камагра в аптеките-70

резултата, което е красноречиво доказателство, че или много интернет търговци все още минават "между капките", или чиновниците от лекарствената агенция не са си свършили работата докрай. Например сайтът на bg-apteka.com, която излиза на челно място на първата страница на "Гугъл", е изряден и лицензиран за продажба на лекарства, изписвани без рецепта, хомеопатия, добавки, козметика, билки, диетични храни и други, тъй като притежава разрешително под номер 4007, издадено от Министерство на здравеопазването.

На интернет сайта на съответната компания трябва да е публикувана подробна информация с името, седалището и адреса на управление на юридическото лице, адреса на аптеката майка или на дрогерията, номер и дата на издаване на разрешителните и удостоверенията, плюс трите имена на ръководителя.

Освен това е необходимо да има списък с международ­ните непатентни наименования и търговските имена на предлаганите лекарствени продукти, а също цени, стойност на транспортните разходи, начини на плащане, доставка и изпъл­нение на договора, и условията, при които клиентът може да откаже продукт.

Само че въпросният лекарствен портал не фигурира в регистрите на ИАЛ.

Същото може да се каже за старозагорската верига аптеки "Марви".